Comença [ment] - centre de logopedia

 

PROCÉS DE VALORACIÓ INICIAL:

En el cas dels menors, el procés de valoració inicial (PVI) consta de tres sessions:

  • Una primera destinada a la trobada amb els pares/ tutors
  • Una segona destinada a l’exploració amb l’infant
  • Una tercera destinada a la devolució dels aspectes observats

En el cas dels adults, el PVI consta de dues sessions:

  • Una primera destinada a la trobada amb familiars i amb l’afectat
  • Una segona destinada a l’exploració individual

 

SESSIONS:

Les sessions de treball són de caràcter individual i s’ajusten a les necessitats de la persona en cada moment.

  • En el cas dels infants, tenen una durada de 45 min.
  • En el cas dels adults, tenen una durada de 60 min.

 

COORDINACIONS:

  • Assessorament i intercanvi d’informació amb els professionals implicats en cada cas, ja siguin mestres, osteòpates, optometristes, fisioterapeutes, psicomotricistes, psicòlegs, etc.