Infantil

PARLA:

 • Dislàlies. Problemes d’articulació d’un o diversos sons
 • Disàrtria. Trastorn articulatori per lesió neurològica
 • Disglòssies: Llavi Leporí, paràlisi facial, malformacions congènites
 • Disfluències: Taquifèmia i disfèmia

LLENGUATGE ORAL:

 • Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 • Retard del llenguatge
 • Dificultats de comprensió i expressió del llenguatge oral
 • Falta d’intencionalitat comunicativa

LECTURA I ESCRIPTURA:

 • Trastorn Específic de lectura i escriptura. Dislèxia
 • Disortografia
 • Disgrafia

ALIMENTACIÓ:

 • Disfàgia. Per lesió neurològica
 • Deglució atípica/ disfuncional
 • Masticació
 • Succió

VEU 

 • Disfonies orgàniques adquirides
 • Disfonies orgàniques congèniques